Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok praktikum

 Összeállították: Csonka István, Kotschy András, Mörtl Mária, Novák Zoltán, Pasinszki Tibor, Szalay Roland, Vass Gábor, Szepes László 

A Web-es változatot készítette: Csonka István

(CSIP@ELTE.HU)

ELTE Kémiai Intézet 1999-2009.Ammónium-vanádium-timsó és diammónium-vanádium(II)-diszulfát előállítása

II. Oxigén megkötése kobalt(II) komplex segítségével

III. Fémkarbonil előállítása reduktív karbonilezéssel Nikkel-tetrakarbonil előállítása

IV. Redukció oldott fémekkel – Birch-redukció

V. Elemorganikus vegyületek előállítása anionos alkilezőszerrel

VI. Átmenetifém “szendvics” vegyületek előállítása Ferrocén, acetil-ferrocén és nikkelocén előállítása

VII. Fémorganikus reagens alkalmazása szerves kémiai szintézisekben Tiofén-karbonsavak előállítása

VIII. Szerves átmenetifém-vegyületek reakciói VIII.1. A molibdén fémorganikus kémiája
VIII.2. Kobalt-klaszter előállítása és reakciói

IX. Átmenetifém katalízis IX.1. Reakciók Wilkinson-katalizátor alkalmazásával
IX.2. A Wacker-féle eljárás laboratóriumi modellezése

X. Kémiai gázfázisú rétegleválasztás (CVD) Króm-karbid keménybevonat előállítása

XI. Fémorganikus fotokémia A cisz-Cr(CO)4(CH3CN)2 előállítása és reaktivitása

XII. Reakciók mikrohullámú térben
XIII. Átmenetifém-katalizált kapcsolási reakciók
XIII.1. Aril-alkinek előállítása
XIII.2.
Grignard-reagensek és aromás-halogenidek nikkel-katalizált keresztkapcsolási reakciói

Függelék