Oktatás, képzés

A Tanszéken záróvizsgázó hallgatók zárócselekményeinek időpontjai a 2013/2014-es tanév nyári vizsgaidőszakában

Kollokviumi tételsor, 2013: Analitikai kémia (2): Műszeres analitika, előadás (kv1c1an3, kv1n1an3) tárgy vizsgájához; tárgyfelelős: Dr. Záray Gyula

"Nagyműszeres analitikai laboratóriumi gyakorlat II." - kv2n4a41 tárgy keretében a hallgatók beosztása a 2015/2016-os tanév I. félévében
"Nagyműszeres analitikai laboratóriumi gyakorlat I." - kv2n4a52 tárgy keretében a hallgatók beosztása a 2015/2016-os tanév II. félévében
kv2n4a53: Analitikai kémiai speciális labor A és kv2n4a55: Analitikai kémiai speciális labor B teljesítésének tanszéki előírása:
"Gyakorlati jegyet 8-10 oldal terjedelmű, laboratóriumi jegyzőkönyv stílusú beszámoló alapján a témavezető vagy a konzulens javasol a tantárgyfelelősnek. A beszámoló tanszéki vagy annak magasabb szintű, illetve MTA munkabizottsági vagy annál magasabb szintű rendezvényen tartott előadás "ppt" ábráival is teljesíthető. Mindkét esetben kérjük az írásos anyagot a tantárgyfelelősnek is megküldeni a javaslattal együtt."

Előadások

 • Kötelező tárgyak:
  • Kémia BSc
   • Analitikai kémia
   • Analitikai kémiai szeminárium
   • Műszeres analitika
   • Környezetkémia
   • A magkémia alapjai
  • Környezettudomány BSc
   • Analitikai kémia
   • Környezetkémia
   • Környezetminősítés
   • Környezettechnológia (megosztva a Szerves Tanszékkel)
  • Biológia BSc
   • Analitikai Kémia
 • Kötelezően választható tárgyak:
  • Kémia BSc
   • Bioszervetlen kémia
   • A levegő- és a vízkörnyezet kémiai minősítése
   • A magkémia alkalmazásai
   • A magkémia alapjai, tárgykiegészítés
   • Kémiai anyagtudomány
   • A környezet károsodása és védelme
  • Biológia BSc
   • Bioszervetlen kémia
  • Vegyész MSc
   • Az analitikai kémia alkalmazásai
   • A levegő- és a vízkörnyezet minősítése
   • A magkémia alkalmazásai
   • Anyagszerkezet-vizsgálati módszerek
   • Elválasztástechnika
   • Bioszervetlen kémia
  • Környezettudomány MSc
   • Mintavétel, mintaelőkészítés
   • A levegő- és vízkörnyezet minősítése
   • A környezet károsodása és védelme
 • Speciál kollégiumok vegyész MSc:
  • A környezet károsodása és védelme
  • A vízminőség monitorozási módszerei
  • Bevezetés a nukleáris környezetvédelembe
  • Dúsításos módszerek az atomspektrometriában
  • Élelmiszeranalitika
  • GC-MS és HPLC a szerves vegyületek analitikájában
  • Időben és térben periodikus kémiai reakciók
  • ISO 9000: minőségbiztosítás és analitikai kémia
  • Kapcsolt méréstechnikák környezeti minták speciációs analízisére
  • Környezetanalitika
  • Levegőkémia
  • Mikroanalitikai méréstechnikák
  • Mintavételi és minta-előkészítési módszerek az analitikai kémiában
  • Modern nagyműszeres analitikai módszerek
  • Nagyérzékenységű nukleáris analitikai módszerek
  • Nukleáris módszerek biológiai alkalmazásokkal
  • Plazmaspektroszkópia
  • Sugárvédelem
  • Szupramolekuláris kémia, szupramolekuláris rendszerek egyensúlyi vizsgálata
  • Az anyagtudomány új kémiai módszerei
  • Kozmokémia
  • NMR spektroszkópiai alkalmazások
  • Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek
  • Szol-gél módszer

Laboratóriumi gyakorlatok

 • Kötelező laboratóriumi gyakorlatok:
  • Kémia BSc
   • Fizikai alapmérések labor
   • Analitikai kémia labor
   • Műszeres analitika labor
   • A magkémia alapjai labor
  • Környezettudomány BSc
   • Analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlat
   • Környezetminősítés laboratóriumi gyakorlat
   • üzemlátogatás
 • Kötelezően választható laboratóriumi gyakorlatok
  • Kémia BSc
   • Elválasztástechnikai laboratórium
   • Magkémia laboratórium
   • Műszeres analitika labor 2.
  • Biológus BSc
   • Analitikai kémiai laborgyakorlatok
  • Vegyész MSc Labor:
   • Elválasztástechnika labor
   • Modern nagyműszeres analitika labor
   • Nukleáris analitika labor
  • Környezettudományi MSc labor:
   • Környezetanalitika laboratóriumi gyakorlat
   • Mintavétel és mintaelőkészítés laboratóriumi gyakorlat
 • Választható laboratóriumi gyakorlatok
  • Vegyész MSc:
   • Kísérleti módszerek az anyagtudományban lab.
   • Környezetkémiai és környezetanalitikai labor
   • Modern nagyműszeres analitikai módszerek
   • Anyagszerkezet-vizsgálati laboratóriumi gyakorlat

SE gyógyszerészképzés

 • Előadások
  • Általános és szervetlen kémia I.
  • Általános és szervetlen kémia II.
  • Általános és szervetlen kémia I. (angol)
  • Általános és szervetlen kémia II. (angol)
  • Általános és szervetlen kémia I. (német)
  • Általános és szervetlen kémia II. (német)
  • Analitikai kémia I
  • Analitikai kémia II
  • Analitikai kémia I. (angol)
  • Analitikai kémia II. (angol)
  • Analitikai kémia I. (német)
 • Laboratóriumi gyakorlatok
  • Általános és szervetlen kémiai gyakorlat
  • Általános és szervetlen kémiai gyakorlat (angol)
  • Általános és szervetlen kémiai gyakorlat (német)
  • Analitikai kémia gyakorlat I.
  • Analitikai kémia gyakorlat I. (angol)
  • Analitikai kémia gyakorlat I. (német)
  • Analitikai kémia gyakorlat II.
  • Analitikai kémia gyakorlat II. (angol)
  • Analitikai kémia II. műszeres gyakorlat