Periodicitás időben és térben, kémiai és biológiai rendszerekben
Adatlap
Előadó: 
Csörgeiné Kurin Krisztina (ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék)
Időpont: 
csü., 2018-02-08 17:00
Helyszín: 
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A, Északi tömb, 0.83-as számú Eötvös előadó
Kísérő programok: 
Kvízjáték
Látványos kémiai kísérletek

A periodicitás (periodikusság) általános jelenség az anyagi világban: az anyagi rendszer olyan strukturáltságát jelenti, amelyben szabályosan ismétlődő szakaszok figyelhetők meg az időskálán, valamint a térkoordináták mentén. Periodikus szerkezetekkel találkozhatunk az anyagi szerveződés valamennyi szintjén: mind a kozmikus dimenziókban, mind a mikrovilágban (az atomi, molekuláris szinten), az élettelen természetben, sőt az élővilágban is. Például a bolygók Nap körüli mozgása, a nappalok, éjszakák, az évszakok ciklikus váltakozása, a szívműködés időben periodikus jelenségek. A geológiai metszeteken fellelhető, valamint az állati bőrfelületen kialakuló mintázatok térben periodikus struktúrák. Az élő és élettelen természetben bonyolult formában megnyilvánuló periodikus jelenségek megértéséhez szükség van arra, hogy ezeket a folyamatokat molekuláris szinten, egyszerű kémiai reakcióval tudjuk előállítani, modellezni. Az előadásban azokról a különleges kémiai reakciókról lesz szó elsősorban, amelyek – speciális feltételek teljesülésekor – képesek időben szabályos jelek, ún. kémiai oszcillációk létrehozására és térben szabályos mintázatok (koncentrikus körökből, spirálhullámokból, pontokból, csíkokból, sávokból álló szerkezetek) kialakítására. Az előadást követő demonstrációkban sor kerül néhány – a tanulók által is kivitelezhető – periodikus kémiai reakció bemutatására.
(Az előadó Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina egyetemi docens, az ELTE Analitikai Kémiai Tanszékének munkatársa.)