Galilei, és akiket elhomályosít
Adatlap
Előadó: 
Surján Péter (ELTE KI, Fizikai Kémiai Tanszék, egyetemi tanár)
Időpont: 
csü., 2016-09-29 17:00
Helyszín: 
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A, Északi tömb, 0.83-as számú Eötvös előadó
Kísérő programok: 
Kvízjáték
Látványos kémiai kísérletek

Ezzel a Simonyi Károlytól kölcsönzött címmel utalunk arra a kettősségre, ami a természettudomány történetének nagy, de egyik legvitatottabb alakját körülveszi. Egyik oldalról Galileo Galilei a tudomány történek egyik legnagyobb zsenije, mi több hőse, aki forradalmasította a tudományt, és a korábbi használhatatlan elméletekkel szemben megalapozta a modern természet¬tudományokat. Hősiessége abban is megnyilvánult, hogy nézeteit a kor álláspontjával szemben akár életének kockáztatásával is hajlandó volt védelmezni. Másik oldalról Galilei kicsit felületes tudós, aki sok zseniális ötlete mellett saját magától eltelve pongyola, indokolatlan, esetenként hamis állításait is körömszakadtáig védte, sőt, pályatársainak és elődeinek sem mindig adta meg a szükséges kreditet. Melyik nézet van közelebb az igazsághoz? Mi a valóság, és mi a legenda a Galilei-sztoriban? Mit fedezett fel ez a tudós, és mi terjedt el, mint Galillei felfedezése? Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatához keresünk fogódzópontokat az előadásban.