ALKÍMIA MA - Fehérjék mágnesekben
Adatlap
Előadó: 
Bodor Andrea
Időpont: 
csü., 2013-02-28 17:00
Helyszín: 
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A 0.83
Kísérő programok: 
Király Andrea: Tudománykommunikáció a természettudományokban -- az MSc szak bemutatása
Kvízjáték
Kóczán György: Látványos kémiai kísérletek
Látogatás az NMR laboratóriumban, Bodor Andrea vezetésével
Szervezetünk építőkockái közé tartoznak a fehérjék. Működésük feltérképezésében több tudományerület összehangolására van szükség, az alkalmazott vizsgálati módszerek a biológia, biokémia, kémia, fizika területéről kerülnek ki. Olyan kérdésekre keressük a választ, hogyan néznek ki a valóságban ezek a makromolekulák, hogyan viselkednek, kikkel vannak kölcsönhatásban, milyen folyamatokban vesznek részt.
A fehérjék oldatbeli atomi szintű jellemzésére a mágneses magrezonancia (NMR: Nuclear Magnetic Resonance) spektroszkópiát alkalmazzuk. A fehérjéket felépítő aminosavak szekvenciális elrendezésének ismeretében 1H, 13C, 15N mérésekkel jellemezhetjük a kémiai környezetet, és oldatszerkezet meghatározására vállalkozhatunk. Tudnunk kell, ezek a makromolekulák nem merev testek, hanem folyamatos mozgásban vannak. Ezen mozgások időskálája igen tág (ps-s), ám az NMR spektroszkópia számos megoldást kínál ezen dinamika teljes feltérképezésére, ezáltal szerkezeti, dinamikai információkat nyertünk a makromolekulánkról. Másfelől a fehérjék funkciójuk betöltése során egyéb molekulákkal is kölcsönhatásba kerülnek, így kötődésük jellemzése is szükségessé válik. NMR mérésekkel meg tudjuk határozni a kötőhelyek hollétét, adott esetben a folyamat egyensúlyi állandójának meghatározására is vállalkozhatunk. Mindezek az ismeretek igen fontosak nem csupán a sejtbeli folyamatok in vitro leírásában, hanem hatóanyag molekulák tervezésében is – minél alaposabban ismerjük a biológiai rendszereinket, annál hatásosabb gyógyszereket tudunk alkotni.
Ismerkedjünk tehát meg a szupravezető mágnesekkel, az NMR spektroszkópiával, a mérhető magokkal és a meghatározandó paraméterek segítségével néhány példán keresztül nyerjünk betekintést mi módon oldjuk meg a leírt feladatokat.