ALKÍMIA MA - Az ivóvíztől a szennyvízig
Adatlap
Előadó: 
Barkács Katalin
Időpont: 
csü., 2012-10-11 17:00
Helyszín: 
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A 0.83
Kísérő programok: 
Kvízjáték
Bánóczi Zoltán: Ki és miért kapta a 2012-es Kémiai Nobel-díjat?
Róka András: Látványos kémiai kísérletek
„A víz létszükséglet az élet minden vonatkozásában.
Általános cél, hogy bolygónk minden lakosának
elegendő mennyiségű, jó minőségű vizet
biztosíthassunk, miközben az
ökoszisztémák víztani,
biológiai és kémiai funkciói nem változnak”
fogalmazta meg az ENSZ Környezet és Fejlődés
Világkonferenciája (1992) a XXI. század feladataként.
Ennek szellemében foglalkozik az elõadás a vízkörforgás
azon részével, ami mindennapi életünket közvetlenül érinti, illetve
amin keresztül a vízminőség-védelem és egyúttal az egészségvédelmünk
aktív részvevői lehetünk. Ezen igen tág témakörön belül néhány médiában is
gyakorta előforduló fogalmat tisztázva (így pl. lakosegyenérték, közműolló,
közvetlen és közvetett vízhasználat) gyakorlati példákkal szemléltetve követ-
jük a víz útját addig, amíg a csapból a poharunkba kerül, s átgondoljuk,hogy
minden esetben igaz-e az a tanács, hogy a csapvízhez képest az ásvány-
vizek fogyasztását érdemes előnyben részesítenünk. Értelmezzük
továbbá, hogy mi az, amit nem célszerű a lefolyóba önteni,
ha óvni kívánjuk a környezetet és ezen belül vizeink
minőségét, alapul véve ehhez azt a gyakorlati
szemléletet, amely követi, hogy mi is történik
a szennyvízzel addig, míg az végül az élővízbe
jutva közvetve vagy közvetlenül is vízbázisain-
kat, így a kitermelt víz minőségét is változtathatja.