ALKÍMIA MA - A földi üvegházhatás
Adatlap
Előadó: 
Császár Attila
Időpont: 
csü., 2008-04-03 17:00
Helyszín: 
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A 0.83
Kísérő programok: 
Kvízjáték
Zsély István: Külföldi ösztöndíjlehetőségek, idegennyelvű tanulmányok
Róka András: Látványos kémiai kísérletek
Az utóbbi években a szakmai és még inkább a nem szakmai újságok és folyóiratok egyik kedvenc témája a globális felmelegedés és az üvegházhatás. Mindkét témakörben tudó­sok és kutatók értékes alap- és alkalmazott jellegű kutatásokat folytatnak, gyakran széleskörű nem­zet­közi együttműködésben, amit a vezető nemzetközi tudományos folyóiratokban (pl. Science) megjelenő jelentős számú, a témába vágó publikáció is fémjelez. Mind az üveg­ház­hatás, mind a globális felmelegedés megkérdőjelezhetetlen tények.
Az igazi érde­kesség a mögöttük lévő, az őket létrehozó természeti jelenségek tudományos igényű meg­is­me­résében, megértésében, modellezésében, valamint a hatások esetleges meg­változta­tásában, a nemkívánatos következmények kivédésében rejlik. Az előadás a földi üvegház­hatás okainak és következményeinek megértését kívánja elősegíteni. Ennek megfelelően rész­letesen foglalkozik például a legfontosabb üvegházhatású gáz, a víz spektroszkó­piá­jával és a belőle nyerhető tanulságokkal.